Κώστας Καραγκούνης : ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ​στο Δήμο Αμφιλοχίας καθώς και στο Δήμο Ξηρομέρου.

 


Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα, η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού 410.568,96 € .....

Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:

Α) Τίτλος έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων»

Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β) Τίτλος έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων»

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.299,36 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Γ) Τίτλος έργου: «Υπηρεσία στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.269,60 €.

Επιπροσθέτως στο ανωτέρω πρόγραμμα εντάχθηκε και ο Δήμος Ξηρομέρου με συνολικού ποσό προϋπολογισμού 394.382,00 €

Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:

Α) Τίτλος έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων»

Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 €

Β) Τίτλος έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων»

Συνολικός προϋπολογισμός: 11.197,20 €

Γ) Τίτλος έργου: «Υπηρεσία στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Συνολικός προϋπολογισμός: 11.184,80 €

Με την ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα ο Δήμος Αμφιλοχίας καθώς και ο Δήμος Ξηρομέρου θα επιτύχουν την αναβάθμισή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δήμων στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, κάτι το οποίο ήταν και μία από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Ο κ. Καραγκούνης ευχαριστεί προσωπικά τον κ. Πέτσα για το ενδιαφέρον που επέδειξε και για τους δύο δήμους του νομού Αιτωλοακαρνανίας και την ένταξη τους στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Σχόλια