ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.

 Στις 11-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας και ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα, ενάντια στην υπό θεσμοθέτηση Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας (δείτε εδώ).

Σχόλια