Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών. Εκ νέου Πρόεδρος ο κ.Χ.Μπόνης

 


Πηγή: Σελίδα Facebook Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτών.

Συνήλθαν χθες, 24/10/2022, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της πρώτης σε ψήφους Βασιλικής Ευαγγελάτου, τα νέα εκλεγέντα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 16ης Οκτωβρίου με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Μετά από διαβουλεύσεις και εισηγήσεις προτάσεων και αυτοπροτάσεων, τέθηκαν σε μυστική ψηφοφορία οι προτεινόμενοι υποψήφιοι.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέκυψε η σύνθεση του Δ.Σ. ως εξής:
  • Πρόεδρος: Μπόνης Χρήστος.
  • Γενικός Γραμματέας: Ευαγγελάτου Βάσω.
  • Αντιπρόεδρος (& Υπεύθυνος Social media - ΜΜΕ): Καραχρήστος Λευτέρης.
  • Ταμίας: Νικολάου Κώστας.
  • Ειδικός Γραμματέας: Βασάλας Χάρης.
  • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μαρίνου Αγάθη.
  • Μέλη: Μπαρμπαρέσος Χρήστος, Ντίνου Μαρία, Τούντας Τάσος.

Σχόλια