Τι συμβαίνει στα οικονομικά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ''; Ζημίες χρήσης 330.420,31 € το 2020, έναντι ζημιών 82.932,72 € το 2019. Συσσωρευμένες ζημίες 3.210.609,85 €(!). Ελέγχων ορκωτός λογιστής: «Τίθεται θέμα συνέχισης της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού...»

 


http://mytikaspress.blogspot.com
Ήρθε εις γνώση μας έγγραφο 5σέλιδης έκθεσης με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2022, που αφορά αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 2020, μέσα στην οποία αναφέρονται πολλά ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία, αλλά παράλληλα και πολύ ανησυχητικά, όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'' - πρώην ΕΑΣ Ξηρομέρου.
Σε αυτή την έκθεση αναφέρονται πολύ κακές οικονομικές επιδόσεις για την οικονομική χρήση του 2020, με ζημίες 330.420,31 €, έναντι ζημιών 82.932,72 € το 2019 και η έκθεση κλείνει με το πολύ ανησυχητικό που αναφέρει ο ελέγχων ορκωτός λογιστής: «Για το λόγο αυτό τίθεται θέμα συνέχισης της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού και απαιτούνται άμεσα να υιοθετηθούν μέτρα οικονομικής ενίσχυσης ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του».


Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'' - πρώην ΕΑΣ Ξηρομέρου, από το 2011 που έχουμε το Blog μας δεν έχουμε ακούσει ποτέ τίποτα ούτε ποτέ έχουμε λάβει κάποια ανακοίνωση - ενημέρωση - παρέμβαση, που να αφορά θέματα που άπτονται τον αγροτικό τομέα. Πραγματικά ένα μαύρο πέπλο μη ενημέρωσης επικρατεί επί πολλά χρόνια όσον αφορά τον συγκεκριμένο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ''.
Δείτε εδώ όλο το έγγραφο της 5σέλιδης έκθεσης και θέλουμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
 • Ποιά και πόσα είναι σήμερα τα μέλη του συνεταιρισμού και ποιά η σχέση τους με τον αγροκτηνοτροφικό τομέα; Είναι αληθείς οι πληροφορίες, που μιλάνε για αριθμό μελών που δεν ξεπερνάει τα 30!!!
 • Πότε γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες και γιατί δεν έχουμε δει ποτέ κάποια δημόσια ανακοίνωση;
 • Ποιό είναι το Δ.Σ. σήμερα και ποιός ο Πρόεδρος;
 • Η Ένωση Αγρινίου και Μεσολογγίου έχουν ιστοσελίδες που μπορείς να πάρεις κάποια ενημέρωση (δείτε εδώ και εδώ), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξηρομέρου έχει; Που μπορεί να βρει κάποιος, παράδειγμα τους ισολογισμούς προηγούμενων χρήσεων; Στη Ένωση Μεσολογγίου μπορεί εδώ.
 • Ποιά τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού και ποια η διαχείριση και η τύχη τους;
 • Ποιό το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στο συνεταιρισμό και ποια η διαχείριση του;
 • Ο συνεταιρισμός πως προωθεί τον καταστατικό του σκοπό, που είναι σε συνεργασία με τους παραγωγούς να καθοδηγήσουν και να προωθήσουν δράσεις καινοτομίας και τεχνολογίας με στόχο την παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν μετρήσιμα και αξιολογήσιμα αποτελέσματα σήμερα; Που μπορούμε να τα βρούμε; Έχει γίνει ποτέ κάποια ενημέρωση;
 • Ποιά η θέση του Συνεταιρισμού για την ΠΟΑΥ των ιχθυοκαλλιεργειών και της εγκατάστασης των ΑΠΕ στον Δήμο Ξηρομέρου, θέματα που άπτονται άμεσα του αγροκτηνοτροφικού τομέα και ποιες οι παρεμβάσεις που έχει κάνει;
Νομίζουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίξει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αλλά ταυτόχρονα να ελέγχει ότι αυτοί λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοσία όπως προβλέπει η πρόσφατη νομοθεσία και προς όφελος των πραγματικών ενδιαφερομένων που είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Διαβάστε παρακάτω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του του Γεωπόνου κ. Ηλία Ντζάνη, που απoτυπώνει κατά την γνώμη μας πολύ ορθά το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών.
μεγεθών. Σε παλιότερες ημερίδες είχαμε εκφράσει τις απόψεις μας για ένα συγκερασμό των πολιτικών που θα αμβλύνουν τις ακρότητες και θα δίνουν χώρο στις ΜΜ αγροτικές μονάδες. Γιατί αυτές είναι κυρίως που θα κληθούν να εφοδιάσουν την ελληνική αγορά με ποιοτικά τρόφιμα και με την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και όχι τα σύγχρονα latifundia, που κάποιοι ονειρεύονται. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί στην Ευρώπη σε άλλες εποχές και γνωρίζουμε την κατάληξη που είχε. Αυτό όμως είναι ένα επίσης μεγάλο θέμα που, χωρίς να παύει να σχετίζεται με το υπό συζήτηση ζήτημα των ΑΣ, απαιτεί ξεχωριστή μελέτη και δημόσια συζήτηση.
Κλείνοντας το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών ήθελα να θέσω, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, όχι με τη θρησκευτική έννοια του όρου, αλλά με τη κοινωνική του διάσταση, αν κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ακόμα τέτοια θεώρηση.
– Οι παλιοί πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, πιστωτικοί και παραγωγικοί – τουλάχιστον οι πιο πολλοί – είναι νεκροί. Οι «μερίδες», που αποτελούσαν το υστέρημα των αγωνιστών εκείνων της υπαίθρου και της αγροτιάς, τι έγιναν? Τις κατάπιαν οι μαύρες τρύπες που δημιούργησαν τα προοδευτικά νομοσχέδια που δε έλαβαν καμία πρόνοια για αυτά τα θέματα? Επίσης η ακίνητη περιουσία αυτών των νεκρών συνεταιρισμών τι θα γίνει? Αποθήκες γραφεία, εγκαταστάσεις, οικόπεδα κ.λ.π. καταρρέουν, ερειπώνουν, εγκαταλείπονται στην τύχη τους . Διοικήσεις των συνεταιρισμών αυτών δεν υπάρχουν, αφού πολλά μέλη τους έχουν «αποδημήσει εις Κύριον». Ο ιδρώτας και το αίμα των πρωτεργατών της επιβίωσης του Λαού μας και της πρώτης ανάπτυξης της χώρας μας θα στοιχειώνουν για μας θυμίζουν την αχαριστία μας. Η πρόταση να αγοραστούν από διάφορους συλλογικούς φορείς των χωριών είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, αφού και αν ακόμα τους χαριστεί η κατοχή στους φορείς αυτούς, οι σύλλογοι αυτοί είναι ανήμποροι να πληρώσουν ούτε το ΕΝΦΙΑ. Θα τα εκποιήσουν σε ιδιώτες με το πρόσχημα της εκκαθάρισης? Και αυτό θα στέκει συνταγματικά? Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, στα οποία αναφερόμαστε, αποκτήθηκαν με πολύ κόπο και τρομερές στερήσεις. Ακόμα και με προσωπική εργασία των μελών των συνεταιρισμών στήθηκαν αποθήκες, εγκαταστάσεις και γραφεία. Κάποια από αυτά τα κτήρια μάλιστα είναι ακόμα ζωντανά και είναι στατικά ανθεκτικά, αλλά και αρχιτεκτονικά όμορφα με πετρόκτιστες προσόψεις, δείγματα μιας πνευματικής καλλιέργειας των ολιγογράμματων, αλλά δημιουργικών εκείνων αγροτών. Θα σεβαστούμε τέλος κάτι σε αυτόν τον τόπο? Λυπάμαι, αλλά ούτε και στις πιο σκληρές καπιταλιστικές κοινωνίες δεν υπάρχει αυτή η απαξίωση και περιφρόνηση προς τις προηγούμενες γενιές του αγροτικού χώρου. Εκεί σέβονται περισσότερο από εμάς τη πολιτιστική τους κληρονομιά. Δεν αναφέρω παραδείγματα για να μην πικραθούμε περισσότερο. Εμείς οι Έλληνες, οι πολύ ευαίσθητοι στα θέματα της κληρονομιάς μας, περιμένουμε τις ύαινες, που θα μπουν νύχτα στο τόπο μας για να σκυλεύουν τα ποτισμένα με ιδρώτα και αίμα πτώματα των συνεταιριστικών μας μονάδων;
Αν και πιστεύω ότι κανένας δεν θα ενδιαφερθεί για τη νομική ρύθμιση του ζητήματος των περιουσιακών στοιχείων των ανενεργών συνεταιριστικών μονάδων, όπως δεν νοιάστηκε κανένας και για την εξαΰλωση των συνεταιριστικών μερίδων, κάνω μια τελευταία έκκληση προς το Υπουργείο ΑΑΤ: Ρυθμίστε αυτό το θέμα, που δεν είναι πολιτικό αλλά ηθικό. Αλλά μην ξεχνάτε και τα ηθικά ζητήματα μπορεί να αποκτήσουν πολιτική διάσταση. Και τέλος, αφουγκραστείτε τη θύελλα που έρχεται με τη κλιματική κρίση και τις παγκόσμιες ανακατατάξεις. Χωρίς απεραντολογίες και ωραίες εκθέσεις ιδεών, χαράξτε γρήγορα νέες στρατηγικές για το μέλλον της γεωργίας, καθώς και για τη λειτουργία των συνεταιριστικών μονάδων. Οι γνωστοί παρατρεχάμενοι και κόλακες, θα σας εγκαταλείψουν πρώτοι μόλις τακτοποιήσουν τις δουλειές τους.
Καλή γεωργική χρονιά** για τους αγρότες και καλή φώτιση για τα «κεφάλια».

**Υ.Γ.: Το γεωργικό, το σχολικό και το εκκλησιαστικό έτος αρχίζουν το Σεπτέμβριο

Σχόλια

 1. Μπορεί να μας απαντήσει το συμβούλιο του συνεταιρισμού πόσο στοιχίζει οι εργασίες στης αποθήκες και πόσο οι εργασίες στο οικιμα του συνεταιρισμού (γραφεία) ποιος εργολάβος το έφτιαξε πόσες προσφορές πάρθηκαν και τι έλεγε η μελέτη για την κατασκευή

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου