Ενδιαφέρον για πρόσληψη 4 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

 

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2022 2023
 
Ημερομηνία 28-11-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Πληρ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 2646041482, 6946962004
Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Ακολουθούν επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα με τις λεπτομέρειες.
 
 
ΕΚ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
 

Σχόλια