Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας « Η ΕΝΩΣΗ » αναζητά Γεωπόνο – Γεωτεχνικό

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας « Η ΕΝΩΣΗ » αναζητά Γεωπόνο – Γεωτεχνικό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας « Η ΕΝΩΣΗ » αναζητά νέα δυναμικά και συνεργάσιμα στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων με έδρα τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονικής-Γεωτεχνικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

• Εμπειρία στην πώληση Αγροτικών Εφοδίων

• Εμπειρία στην καταπολέμηση ασθενειών

 

Επιθυμητά προσόντα

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Προϋπηρεσία σε ανάλογο περιβάλλον

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

 

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τη θέση μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: easmn@otenet.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26310-55200, 55218

Σχόλια