Χρήστος Σαλτογιάννης Συνεταιρισμοί: «Οργανώσεις πρότυπες, καινοτόμες και σύμφωνες με τις τεχνολογικές εξελίξεις, μακριά από τις αμαρτίες του παρελθόντος!»

 

Του Χρήστου Σαλτογιάννη.
Γεωπόνος - Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών
Ευφυούς Γεωργίας NEUROPUBLIC AE.

Με αφορμή ένα πρόσφατο δημοσίευμα με θέμα τα οικονομικά συνεταιρισμού της περιοχής μας δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω τα εξής:
Με τον Νόμο 4015/2011, άλλαξε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών, καταργώντας τις βαθμίδες ουσιαστικά και όλοι οι συνεταιρισμοί μετατράπηκαν σε πρωτοβάθμιοι. Αυτό κατά τη γνώμη μου έδωσε την δυνατότητα σε πολλές «Ενώσεις» να εξελιχθούν σε εταιρίες ΑΕ, ενώ σε άλλες να βάλουν λουκέτο και τέλος στις υπόλοιπες να υπολειτουργούν.
  • Από κει και πέρα, οι μεταγενέστερες νομοθεσίες δεν άλλαξαν κάτι. Παρά μόνο ενίσχυσαν τις νέες ΑΕ.
  • Δεν υπήρξε ποτέ ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ήδη συνεταιρισμών και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αγροτικής πολιτικής της χώρας.
  • Η οργάνωση και η συνεργασία των αγροτών πέρνα μέσα από νέου τύπου οργανώσεις και συλλογικά σχήματα, μακριά από τις αμαρτίες του παρελθόντος!
  • Οργανώσεις πρότυπες, καινοτόμες και σύμφωνες με τις τεχνολογικές εξελίξεις!

Σχόλια