ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 


«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

  Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας κου Γεωργίου-Θεόδωρου Αποστολάκη και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρίας η σύμβαση για το  έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».....

από το   Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ   ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,   στον   Άξονα   Προτεραιότητας 1«Αστική Αναζωογόνηση», προϋπολογισμού δαπάνης 393.000,00€.Το ποσό της της σύμβασης ανέρχεται στα 264.844,88€ .

   Η μελέτη έχει στόχο την ανάδειξη του κέντρου του οικισμού, τη βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων με τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων . Επιπροσθέτως, την προσέλκυση επισκεπτών, τη δημιουργία μικροκλίματος στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και την μείωση της χρήσης των οχημάτων από τους κατοίκους του οικισμού. Με αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία παραμένει αναξιοποίητη, παρά τη σπουδαιότητα της θέσης της και την ομορφιά της.

  Σκοπός της επέμβασης είναι να αναμορφωθεί το σύνολο της πλατείας και να αλλάξει πρόσωπο, ενώ θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου, στάσης πεζών (καθιστικά). Στην διαμόρφωση προτείνονται κυβόλιθοι. Προτείνονται νέοι κάδοι απορριμμάτων και φωτιστικά σώματα στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο.

  Οι επιλογές που έγιναν στη νέα διαμόρφωση έχουν κριτήρια βιοκλιματικά, πολεοδομικά και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής. Με μακροπρόθεσμο στόχο το να γίνει η πλατεία πάλι μια ζωντανή περιοχή, δημιουργείται στο περίκλειστο περίγραμμά της ένα πλέγμα νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων (χώροι παιχνιδιού, κιόσκια-πέργκολες στάσης, χώροι καθισμάτων και πρασίνου, κτλ).

   Διατηρούνται τα υπάρχοντα δέντρα ενώ ενισχύεται το πράσινο με νέες φυτεύσεις που λειτουργούν με όρους διαμόρφωσης μικροκλίματος, προσπαθώντας να κάνουν και πιο φιλική προς τον χρήστη την στάση κατά μήκος όλης της πλατείας Τα υπάρχοντα δέντρα που εμποδίζουν τη διαμόρφωση μεταφυτεύονται, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι χώροι χαλάρωσης των κατοίκων και επισκεπτών. Τα παρτέρια πληρώνονται με χώμα και καλλωπιστικές ανθεκτικές πόες. Η διαμόρφωση εμπλουτίζεται αισθητικά και βιοκλιματικά με τη βοήθεια στοιχείων νερού. Τα στοιχεία αυτά κατασκευάζονται με τσιμεντένιες βάσεις, που περιέχουν νερό για τη δημιουργία μικροκλίματος και για την απαραίτητη αισθητική αναβάθμιση.

  Μέριμνά μας, η μεταμόρφωση όλων των χωριών μας μικρών και μεγάλων σε κοιτίδες ανάπτυξης του πολιτισμού και του τουρισμού. Καθημερινά αγωνιζόμαστε για την κατάκτηση νέων έργων , τα οποία θα εντάξουν τον Δήμο μας σε έναν από τους κορυφαίους δήμους της χώρας και θα τον κάνουν πόλο τουριστικής και αναπτυξιακής έλξης. Έπονται κι άλλα σπουδαιότερα Έργα ,άλλωστε αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η υλοποίηση των στόχων μας και του προγραμματικού μας πλάνου.

 Δύναμη Πολιτών ,Δύναμη Πολιτισμού και Ανάπτυξης !Σχόλια