Μέχρι την 31-03-2023 αιτήσεις για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων, εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Αστακού.

 


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη Χερσαία Ζώνη λιμένα του Αστακού,..... ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Αστακού για το 2023 μέχρι την 31-03-2023.

Για την κατάθεση της σχετικής αίτησης μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο ή να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dltxiromerou@gmail.com.

Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγές ως προς τον παραχωρούμενο χώρο που είχαν αιτηθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο από την Υπηρεσία, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αλλαγής εμβαδού προς παραχώρηση χώρου εντός ΧΖΛ, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα για την υποβολή αίτησης για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αστακού.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως για την έκδοση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει χρηματικές εκκρεμότητες προς την υπηρεσία παρελθόντων ετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχόλια