Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 
Ημερομηνία 10-2-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους τελοιόφοιτους, αλλά και τους απόφοιτους των Λυκείων του Δήμου Ξηρομέρου, που φέτος θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ότι 3 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023.
Επισυνάπτουμε παρακάτω ολόκληρη την προκήρυξη, για να λάβουν γνώση όλων των λεπτομερειών οι ενδιαφερόμενοι.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 

Σχόλια