ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Διαβούλευσης για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό.

 Αστακός, 29.1.2023
Αριθ. πρωτ.: 826
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Τηλ.: 2646360500
Προς: Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), που θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του Προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2023.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 07:00 μ.μ. και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

H Πρόεδρος της Ε.Δ.

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  • Δείτε εδώ το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023.
  • Δείτε εδώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού 2023.
  • Δείτε εδώ τα έξοδα του Προϋπολογισμού 2023.

Σχόλια