ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΟΝΤΩΝ ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ : Ψήφισμα ενάντια στην χωροθέτηση της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 


 ΨΗΦΙΣΜΑ

Στον Αστακό σήμερα 2/2/23 ημέρα Πέμπτη , ώρα 2.00 μ.μ. συνεδρίασε ο σύλλογος καθηγητών του ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ , και ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του στην νέα χωροταξική ρύθμιση για τις ιχθυοκαλλιέργειες (ΠΟΑΥ)...... 
Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στο Ειδικό Χωροταξικό των Ιχθυοκαλλιεργειών , ζητούμε νέα χωροθέτηση από μηδενική βάση με σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας και να μην υπάρξει καμία επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ

Σχόλια