Παρών ο Δήμος Ξηρομέρου με τον Δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των περιφερειών, με θέμα την ανάπτυξη του τουρισμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

 

 


Ημερομηνία 14-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρών ο Δήμος Ξηρομέρου με τον Δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των περιφερειών, με θέμα την ανάπτυξη του τουρισμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές......

 

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή των περιφερειών στην Ελληνική Βουλή, γίνεται σήμερα παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΕΙ "Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης Διαχείρισης και Διατήρησης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών".

Στην συζήτηση συμμετέχει με παρουσία και εισήγηση στην Μόνιμη Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Το Πρόγραμμα ΑΕΙ συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος την Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, εκτελείται δε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και άλλους φορείς.

 

Σύνδεσμος ζωντανής μετάδοσης:

https://parltv.live.grnet.gr/webtv/?fbclid=IwAR28kbv9KyAPfhKAYt4GN5RnODEQ1u1eEkWAdgu7crsCIF98jl-xoxuvPP0#!pid=webtv

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια