ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ, ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Την Πέμπτη, 09/02/2023, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο στα Παλαιά Σφαγεία στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους 19 Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ & ΟΧΕ - ΒΑΑ) κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο......

Παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για την Ολοκληρωμένη Εδαφική και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη την προγραμματική περίοδο 2021-2027, τα αποτελέσματα της μελέτης για το σχεδιασμό, την επιλογή και τη προσαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο προγραμματισμός της εφαρμογής των επιλεγμένων στρατηγικών.


Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.

Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει στην χωρική ενότητα παρέμβασης με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, λόγω ομοιογενών χαρακτηριστικών με τις έντονες τουριστικές και οικιστικές πιέσεις, τα θέματα των ιχθυοκαλλιεργειών, της αλιείας, της βιολογικής κτηνοτροφίας και βιοκαλλιέργειας, καθώς και της ανάπτυξης του θαλάσσιου και εναλλακτικού τουρισμού.


Η ΟΧΕ/ΒΑΑ καλύπτει τον στόχο Πολιτικής 5:

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών

Προτεραιότητα 5: Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, κος Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, αφού συγχάρηκε και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κο Νεκτάριο Φαρμάκη, ανέφερε ότι: «Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής και χαράς. Οι ΟΧΕ αποτελούν ένα σημαντικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο».Σχόλια

  1. Σας πήρε τραβώντας από το αυτί ο Φαρμάκης για να συμμετάσχετε τελευταίοι ,αφού υποχρέωσε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους τρεις Νομούς Ηλείας ,Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας να μπείτε στα ΟΧΕ ,αφού από τον Νόμο μας μόνο δυο Δήμοι είχαν μπει ανίκανε Τριανταφυλλάκη ,που θέλεις να πουλήσεις και μούρη .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου