ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ : Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη σελίδα αυτή


Ο Σύλλογός μας σύμφωνα με το Καταστατικό του, από την ίδρυσή του, το έτος 1976, χρησιμοποιεί, ως διακριτικό του τίτλο, την ονομασία “Τα Κόροντα”. 
Τελευταία στο facebook εμφανίστηκε μια σελίδα με τον τίτλο “Χρυσοβίτσα Κόροντα” δημιουργώντας ερωτηματικά και σύγχυση για το ποιος βρίσκεται πίσω απ’ αυτή. 
Εμείς δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη σελίδα αυτή, ότι μας είναι εντελώς άγνωστος ο δημιουργός της και ζητάμε την άμεση απόσυρσή της και την παύση της χρήσης της στο εξής, διαφορετικά θα προσφύγουμε στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την λήψη κάθε νόμιμου μέτρου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
                      ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ
https://xrysobitsa.wordpress.com/
 

Σχόλια