Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2023 στη δράση 4.1.5. Αιτήσεις από 15/03/2023 έως 16/05/2023.

 

sxedia veltioseis 
Ημερομηνία, 21/3/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Ανακοινώθηκε από την ειδική υπηρεσία εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας των Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, η 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2023 στη δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Ενημερώνουμε λοιπόν τον αγροτικό κόσμο του Δήμου Ξηρομέρου και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 62774653ΠΓ-669).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με περισσότερες λεπτομέρειες.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
 

Σχόλια