Τα 300 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες που... δεν θέλουν να τα πάρουν

 Σοβαρά προβλήματα σχεδιασμού διαπιστώνει η αγορά στο νέο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΠΑ, με κυριότερο το χαμηλό ποσοστό επιδότησης του software. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί μόνο 900 αιτήσεις.


Είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού των τελευταίων ετών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι όμως, κινδυνεύουν να μείνουν στα αζήτητα τα 300 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του, καθώς το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκεντρώνει πολλά παράπονα της αγοράς για τον σχεδιασμό του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων δείχνει να «ξεφουσκώνει» μετά την αισιόδοξη έναρξη, στις 23 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε η εκτίμηση ότι περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έσπευδαν να ενταχθούν, εντούτοις μόλις 900 είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν έχει χρονικό περιορισμό και θα μείνει ανοικτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του, η οποία όμως φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη, αφού οι αιτήσεις είναι ελάχιστες και η πρόοδος πολύ αργή.

Όπως είχε αναφέρει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, το πρόγραμμα αυτό καθώς και εκείνο της πράσινης μετάβασης έχουν πιο χαλαρά κριτήρια απασχόλησης προσωπικού ώστε να συμμετάσχουν περισσότερες μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα έχει τρεις δράσεις, ανάλογα με την ψηφιακή ετοιμότητα της κάθε επιχείρησης και τις απαιτήσεις που έχει με το διαθέσιμο budget να αρχίζει από τα 18.000 ευρώ  και να φτάνει έως και τα 1.200.000 ευρώ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη της ψηφιακής μετάβασης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μόλις το 39% παρουσιάζει τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, το υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις στις δράσεις αυτές καθιστά απαγορευτική την υποβολή αιτήσεων τους.

Όπως αναφέρει σύμβουλος επιχειρήσεων στο BD, «υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Ενώ υπάρχει προθυμία από τις επιχειρήσεις, τα ποσοστά συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης για λογισμικό είναι πολύ χαμηλά και δεν εξυπηρετούν».

Ειδικότερα, αναφέρει πως «για τα συστήματα λογισμικού, επί συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ η μέγιστη χρηματοδότηση είναι 15% και αντιστοιχεί σε μόλις 4.500 ευρώ. Επομένως αυτό το μικρό ποσό που δίνεται καθιστά απαγορευτικό για μια επιχείρηση να το πάρει. Από τη στιγμή που το ποσό για το λογισμικό, το οποίο θα χρειαστεί να βάλει από την τσέπη του ο επιχειρηματίας, είναι τόσο μεγάλο, δεν μπαίνει στην διαδικασία καν να υποβάλει αίτηση».

Επίσης, σημειώνει ότι ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η επικάλυψη προγραμμάτων. Μέχρι τέλος του χρόνου εκδίδονταν ακόμα τα voucher από τη δράση ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων που έτρεχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η δημόσια δαπάνη έφτανε το 90%. Αυτό το πρόγραμμα πέτυχε να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο κομμάτι των σχεδίων που είχαν οι επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους μετάβαση, περιορίζοντας έτσι το ενδιαφέρον, «αλλά ακόμα και έτσι, αυτοί που θέλουν να κάνουν το ψηφιακό βήμα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω της χαμηλής επιδότησης στο sofware».

Παράλληλα υπογραμμίζει το γεγονός ότι, «αν και ο οδηγός που έχει εκδώσει το υπ. Ανάπτυξης είναι πολύ αναλυτικός, ο επιχειρηματίας χρειάζεται βοήθεια στο να καταλάβει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάπτυξη της επιχείρησης του. Είναι αναγκαίο να φτάσει αυτή η πληροφόρηση στον επιχειρηματία».

Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλει η συνεργασία της Τρ. Πειραιώς με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που πρόκειται να ανοίξει την πόρτα των τραπεζών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνονται για την αναβάθμισή τους.

Οι τρεις δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού

 • Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας.
 • Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% ενώ για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης είναι 60% (καθεστώς de minimis)

Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας
 • Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνονται από 10% έως 50% (καθεστώς Γ.Α.Κ.)

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος

 • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον εννιά (9) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας
 • Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνονται από 10% έως 50% (καθεστώς Γ.Α.Κ.  ή De Minimis)

Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά)

Οι βασικές δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού που καλύπτονται από τις Δράσεις αφορούν τα εξής:

 • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers)
 • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής) - Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο) - Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
 • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτές ένδειξης RFID
 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου, αρχείων pdf - γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας - επεξεργασίας 3D
 • μοντέλων –  σχεδίασης CAD - τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 •  Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις - διαχείρισης τείχους προστασίας Firewall - διακομιστών μεσολάβησης  VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων - καταμέτρησης και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Εκδηλώσεων - Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)


 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών  CRM - ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
 • Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα
 • Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους
 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC) - Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
 • Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
 • Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
 • Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
 • Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
 • Ρομποτικός εξοπλισμός
 • Συστήματα / τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
 • Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων) •
 • Μηχανισμοί computer numerical control (CNC
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας,

Οι βασικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών που καλύπτονται από τις Δράσεις αφορούν τα εξής:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
 • Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
Businessdaily.gr 
Ακολουθήστbui

Σχόλια