Ανακοινώθηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι νέοι διευθυντές στα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας

 


Τα ονόματα των διευθυντών και διευθυντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δευτεροβάθμιας:  

Ποιοι είναι οι νέοι διευθυντές και διευθύντριες των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της Πρωτοβάθμιας:

Σχόλια