ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Ευχαριστήριο στον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Αιτ/νίας κ. Σπήλιο Λιβανό, για την δωρεά προς την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας

 


Ημερομηνία 6/4/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στα πλαίσια της ευγένειας και των καλών τρόπων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Αιτ/νίας κ. Σπήλιο Λιβανό, για την δωρεά προς την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου, ενός φωτοτυπικού μηχανήματος......

Ως Σχολική Επιτροπή, με βάση τις ανάγκες, κρίναμε να τοποθετηθεί στο Λύκειο Αστακού.


ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ – ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια