Λήγει η διαβούλευση για ακόμη ένα αιολικό πάρκο στα Ακαρνανικά-κάλεσμα για ενστάσεις

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση «Κανατάκι» των δημοτικών ενοτήτων Αλυζίας και Αστακού του δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 11-4-2022.

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Κανατάκι θα βρίσκεται 2,6χλμ από το χωριό Βλιζιανά, 4,1χλμ από το χωριό Βασιλόπουλο, 6χλμ από τα χωριά Καραϊσκάκης, Μαχαιράς και Μπαμπίνη, 7χλμ από το Αρχοντοχώρι και θα αποτελείται από τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες ισχύος 5,5MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 79 μέτρα.

 H Κίνηση Πολιτών για την προστασία των βουνών της Αιτωλοακαρνανίας, κάνει μια σειρά απο επισημάνσεις, με αφορμή τη διαβούλευση:

«α) Ο ΑΣΠΗΕ Κανατάκι θα βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία των Όρνιων (Gyps fulvus) στην ηπειρωτική Ελλάδα, είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών.

β) Για τον γειτονικό ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι Ξηρομέρου υπήρξε πρόσφατα απόφαση απόρριψης της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του υπόψη έργου (Απόφαση απόρριψης Καλοβούνι 22.02.2023), η οποία αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι «από την διαδικασία των γνωμοδοτήσεων προέκυψε ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της Σ.Π.Π. GR090 εντός της οποίας προτείνεται να κατασκευαστεί το εν λόγω έργο και της παρακείμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 GR2310011 ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ), της οποίας τα είδη ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα: Όρνιο, Φιδαετός, Χρυσαετός, Σπιζαητός και Μεσοτσικλητάρα». Επιπρόσθετα, για την απόρριψη του ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι, παραθέτουμε και το σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (δ.τ. Ορνιθολογική 16.03.2023), στο οποίο επισημαίνεται ότι καθίσταται υποχρεωτική, πλέον, η απόρριψη και των υπόλοιπων ΑΣΠΗΕ στα Ακαρνανικά Όρη, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.

γ) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικά τέσσερις (4) δημόσιες διαβουλεύσεις –οι τρεις (3) από αυτές στον δήμο Ξηρομέρου!– για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α’, δηλ. διαβουλεύσεις για δεκαοκτώ (18) ανεμογεννήτριες. Το 2022 αριθμήσαμε συνολικά έντεκα (11) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς Κατηγορίας Α’, δηλ. για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες και υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από είκοσι πέντε (25) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία, σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες(500).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7302, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.

[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, κατηγορίας Α2, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2211854720, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ και αφού συνδεθούμε με όνομα χρήστη και κωδικό].

Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου “pdf” στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1egW-_wmPZ9X43YE7y5Gw0_QwzVddzm45shZLv673b8M/edit?usp=sharing

(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11.

Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ».

Σχόλια