Υδροηλεκτρικό έργο στους καταρράκτες Τρύφου Ξηρομέρου!

 

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ», στη θέση «Ρέμα Νήσσης» της δημοτικής ενότητας Μεδεώνος του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 14-4-2023 (Μεγάλη Παρασκευή)!
Το σχεδιαζόμενο ΜΥΗΕ θα υλοποιηθεί εντός του πανέμορφου και γνωστού φαραγγιού του ρέματος Νήσσης, στους καταρράκτες (!) του Τρύφου Ξηρομέρου.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα υλοποιηθούν εντός παρθένων δασικών εκτάσεων. β) Η υδροληψία του υδροηλεκτρικού σταθμού θα γίνει ακριβώς στην βάση των καταρρακτών του Τρύφου, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω μικρής πεζοπορικής διαδρομής και επισκέψιμοι κάθε καλοκαίρι από πολύ κόσμο που καταφθάνει εκεί για να απολαύσει το μπάνιο του. γ) Τα ύδατα του ρέματος θα δεσμεύονται στο σημείο υδροληψίας και θα μεταφέρονται μέσω αγωγών σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος θα κατασκευαστεί αρκετά χαμηλότερα, πλήττοντας έτσι ανεπανόρθωτα ολόκληρο το οικοσύστημα του φαραγγιού και μετατρέποντάς το σε βιομηχανική περιοχή χωρίς καμία δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική του κατάσταση. δ) Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου παρουσιάζει σημαντικότατες ελλείψεις και δείγματα προχειρότητας.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.
Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:
Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7684, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ και αφού πρώτα συνδεθούμε με όνομα χρήστη και κωδικό]
Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing
Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου “pdf” στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1wsyp4nbLB0HYQJyd9lUD8omg-k7NloKa/edit?usp=sharing&ouid=110811309436790935853&rtpof=true&sd=true
(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.

— Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας 

https://e-maistros.gr/

Σχόλια