Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καραϊσκάκη.

 


Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας, την παραίτηση του από Πρόεδρος της Κοινότητας Καραϊσκάκη και από τοπικός σύμβουλος, υπέβαλλε σήμερα ο κ. Λιγνός Αθανάσιος. 
Οι λόγοι που επικαλείται στη παραίτηση του είναι προσωπικοί.

Σχόλια