Πρόεδρος Τ.Κ. Καραϊσκάκη: Αυτό το κοινοτικό γραφείο παρέλαβα από τον Πρώην πρόεδρο κύριο Αθανάσιο Λιγνό ...


Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμού

Αυτό το κοινοτικό γραφείο παρέλαβα από τον Πρώην πρόεδρο κύριο Αθανάσιο Λιγνό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε...

ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καραϊσκάκη 
 Μητσάνης Αθανάσιος.


Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμούΕικόνα πριν από τη δράση καθαρισμού

Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμού

Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμούΕικόνα πριν από τη δράση καθαρισμού

Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμού


Εικόνα πριν από τη δράση καθαρισμούΕικόνα πριν από τη δράση καθαρισμούΣχόλια