ΗΛΙΑΣ Ν.ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ : Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά του Θωμα Λιβάνη

 


Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο παρέχει τις υπηρεσίες του στον ελεύθερο χρόνο του , χωρίς χρηματικό αντίτιμο, με δική του βούληση, συνήθως υποστηρίζοντας τις δράσεις, ενός φορέα, μιας ομάδας, μιας κοινότητας 

 
Ο εθελοντής θα πρέπει να έχει γνώση για την εργασία που θα παράσχει, να έχει εκπαίδευση, υποστήριξη, επίβλεψη και καθοδήγηση, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εθελοντές για την κάλυψη πάγιων αναγκών που θα έπρεπε να καλύπτονται από μόνιμες δομές του κράτους
 
 Η εθελοντική εργασία σε καμία περίπτωση δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας υποκαθιστώντας το απασχολούμενο προσωπικό και δεν αποτελεί απειλή για την εργασιακή ασφάλεια αυτών
 
Το νέο αυτό μοντέλο του Ενεργού Πολίτη, δ ε ν πρέπει να υποκαθιστά το Κράτος, δ ε ν το απαλλάσσει από τις ευθύνες του, ούτε ανταγωνίζεται τυχόν υπάρχουσες υποδομές , αλλά το εμπνέει, το συμπληρώνει, το επεκτείνει, το βελτιώνει.
 
Ο εθελοντισμός, ως έννοια, συνδέεται με τις έννοιες του αλτρουισμού ,η εθελοντική προσφορά δεν είναι απλώς έκφραση αλληλεγγύης, είναι εκπλήρωση ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είμαστε ενταγμένοι, καθώς δεν μπορούμε να ζητούμε μόνον, οφείλουμε και να προσφέρουμε
 
Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά, ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως μέλος του ευεργετηθέντος συνόλου . Προσωπικό κέρδος είναι η ηθική ικανοποίηση και η κοινωνική αναγνώριση
 
Δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για καμιά Δημοτική Αρχή η αναζήτηση εθελοντών, που θα παρέχουν απλήρωτη εργασία, για να καλυφτούν υπηρεσίες στους κατοίκους που είναι υποχρέωση του Δήμου να τις παρέχει
 
Δεν θεωρείται εθελοντική εργασία ,η εργασία η οποία υποκαθιστά ή αναπληρώνει παραγωγικές θέσεις σε οργανωτικές δομές, υπηρεσίες, προγράμματα, εταιρείες, επιχειρήσεις, συλλόγους, οι οποίες καλύπτονται από εργαζόμενους τους ,που απολαμβάνουν πλήρως τα νόμιμα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
 
Η αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση στις περιοχές του Δήμου, βαρύνει την Δημοτική Αρχή και δεν πρέπει μέσω της ατομικής ευθύνης και της «συν διαχειριστικής αυταπάτης» να την μετατοπίσουμε στους ίδιους τους δημότες εκμεταλλευόμενη την διάθεση του κόσμου για αλληλεγγύη και προσφορά
 
Αρνητική θα ειναι η  άποψη μας όταν γίνεται  προσπάθεια χειραγώγησης και εκμετάλλευσης της ανιδιοτελούς προσφοράς των εθελοντών από μία κρατική δομή όπως είναι ο Δήμος .Δεν μπορεί η ευταξία, η καθαριότητα και η καλαισθησία να επαφίεται στην καλή πρόθεση και την δράση των εθελοντών...
 
Εμείς οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια στο Θωμά γιατί η ανιδιοτελής προσφορά και συνδρομή του στο χωριό,ειναι συνεχής και αδιάκοπη.
 
Αν κάποιους σήμερα για τους δικούς τους λόγους ,  τους ενοχλούν  οι εθελοντικές παρεμβάσεις του Θωμά  , πολύ κακώς τους ενοχλούν ...
 
Εν προκειμένω η αδράνεια των εχόντων την ευθύνη για το "μέλλον"  του χωριού μας, τον  ευπρεπισμό  , την καθαριότητα και  την καλαισθησία  του  , έπρεπε να τους ενοχλεί ...

ΗΛΙΑΣ Ν.ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ 

https://veloutsanews.blogspot.com/2023/05/blog-post_786.html

 Σχόλια