Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

 

to dimarxeio astakoy me logo
 
Αστακός 20/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 6069
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αστακός Αιτ/νιας,
Ταχ.Κώδικας: 300 06
ΤΗΛ.: 2646360 500 – 536
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
 
Ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πλατφόρμα διαβουλεύσεων.
 
Σύνδεσμος:
 
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Ξηρομέρου (dimosxiromerou.gr).
 
Σύνδεσμος:
 
Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται είτε μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, με την επιλογή του ειδικού συνδέσμου αντίστοιχα.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης του επισυναπτόμενου τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης & Τεχνικών Προδιαγραφών - Τιμολογίου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΣΥΝ.: Τεχνική έκθεση & Τεχνικές προδιαγραφές – Τιμολόγιο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
 

Σχόλια