Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

 

kostas mpampoyris

 
Αστακός, 26.6.2023
Αριθ. πρωτ: 372
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ». ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023.
4. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΤΗΝ 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχόλια