Δελτίου Τύπου του Συνδυασμού Παρατάξεων ‘’ΞΗΡΟΜΕΡΟ Νέα Μέρα-Καθαρά Χέρια ‘’

 


Ο Συνδυασμός Παρατάξεων  ‘’ΞΗΡΟΜΕΡΟ Νέα Μέρα-Καθαρά Χέρια ‘’ ανακοινώνει στους πολίτες του Ξηρομέρου ότι θα τους κρατά ενήμερους για ο,τιδήποτε αφορά στην δραστηριότητά του, στα πλαίσια της προσπάθειας διεκδίκησης- από κοινού των τριών Παρατάξεων  που τον συναπαρτίζουν- του Δήμου.......

Η Παράταξη μας δεν εκπροσωπείται απο κανένα blogs η μπλογκερ. 

Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω επίσημων ανακοινώσεων και με την έκδοση Δελτίων Τύπου, που θα προωθούνται σε όλα τα τοπικά blogs χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς κάποια  προτίμηση σε κάποιο Μέσον Επικοινωνίας.

Η Πληροφόρηση και η έγκριτη ενημέρωση των Πολιτών είναι για τον ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ μας η πεμπτουσία της Δημοκρατικής του Λειτουργίας.

Σχόλια