ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ. ΣΑΒΒΑΣ : ΚΑΝΔΗΛΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΕΣ ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 


ΤΟΠΩΝΥΜΙΕΣ ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

⚫ Πινακούλια: Η Κανδήλα αποτελείται κατά βάση από το μικρό οικισμό Κραβα-ρέικα και από άλλους δύο οικισμούς: το Κάτω χωριό και το Πάνω χωριό. Η Κάτω Κανδήλα λέγεται από τους ντόπιους Πινακούλια. Για την ονομασία αυτή, υπάρ-χουν δύο εκδοχές: η πρώτη, η οποία κυκλοφορεί στην τοπική παράδοση, λέει ότι, κάπου στην περιοχή του Κάτω χωριού, υπήρχε κάποιο φτωχικό σπίτι (τα σπίτια, οι κάτοικοι τα λένε και κούλιες). Λόγω, λοιπόν, της φτώχειας του και ε-πειδή μεταξύ τους υπήρχε αναπτυγμένο το αίσθημα της αλληλοβοήθειας, λέγανε«εκείνη η κούλια π’νάει», «π’νάει η κούλια» και κατέληξε ο οικισμός να λέγεται Πινακούλια.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη εκδοχή για την ονομασία αυτή του χωριού. 

Κατά καιρούς, οι κάτοικοι έβρισκαν διάφορα πήλινα πιάτα, σκόρπια στον κάμπο και στην περιοχή του Κάτω χωριού. 

Αυτά τα πιάτα οι αρχαίοι τα λέγανε πινάκια, ίσως δε ο όρος πινάκια να εξελίχθηκε σε Πινακούλια.

⚫ Μεγάλο Πηγάδι: Το Πάνω χωριό έχει δύο ονομασίες. Η πρώτη του ονομασία ήταν «Μεγάλο Πηγάδι» που κατέληξε στην τοπική διάλεκτο σε «Μέα-πγιάδ’». Την ονομασία αυτή την πήρε στις αρχές του αιώνα, όταν οι κάτοικοι ήθελαν να διαμορφώσουν την πηγή τους και να τοποθετήσουν κανάλια, στη θέση που βρί-σκονται σήμερα, μέσα στο κέντρο του χωριού. Τότε λοιπόν προσκάλεσαν κάποιο Κεφαλλονίτη μηχανικό, ο οποίος ανέλαβε να κατασκευάσει το έργο, η πληρωμή του οποίου έγινε σε καλαμπόκι, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι. Το νερό, μετά την αποπεράτωση του έργου έκανε να εμφανιστεί περίπου 48 ώρες, λόγω της ύπαρ-ξης μεγάλου χάσματος ή πηγαδιού μέσα στο βουνό. Από το γεγονός αυτό εξε-πλάγη ο κόσμος και λόγω του μεγάλου βάθους έλεγαν «Μέα-πγιάδ’» και έτσι πήρε την ονομασία του αυτή η περιοχή του Πάνω Χωριού.

⚫ Κουκουβάγια: Είναι η δεύτερη ονομασία του Πάνω χωριού, την οποία την πήρε από τον βράχο που βρίσκεται πάνω από το χωριό και μοιάζει με μια τερά-στια κουκουβάγια με ανοιχτά τα φτερά της.

⚫ Γριάς πήδημα: Είναι παραλιακή κτηνοτροφική έκταση γύρω από τη στενή χα-ράδρα, στο στόμιο της οποίας, κοντά στη θάλασσα, ορθώνονται αντιμέτωπες μεταξύ τους, σε απόσταση περίπου 6 μέτρα, δύο βράχοι, τους οποίους, κατά ένα θρύλο, πέτυχε να υπερπηδήσει μια γριά στην προσπάθειά της ν’ αποφύγει την κακοποίησή της από τους τούρκους διώκτες της.

⚫ Άγιος Στέφανος: Αγροτική έκταση με αμυγδαλιές και λιόδεντρα γύρω από το ερειπωμένο μέσα στο τείχος της αρχαίας Αλυζίας ξωκλήσι του Αγίου Στεφάνου από το οποίο το 1774 κήρυξε προς τους Κανδηλιώτες ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Κατά την παράδοση σ’ αυτό το ξωκλήσι λειτούργησε το δεύτερο «Κρυφό σχολειό» Κανδήλας, το οποίο ίδρυσε η μονή των Αγίων Αποστόλων για τα παιδιά της πε-ριοχής.

Σχόλια