Η αλήθεια για τις παιδικές χαρές στο Δήμο Ξηρομέρου …

 Η αλήθεια για τις  παιδικές χαρές στο Δήμο Ξηρομέρου …

1.Επί Διοικήσεως Γαλουνη στο Δήμο το 2018  διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στο Δήμο Ξηρόμερου με το ποσό των 212.000 ευρώ  με το έργο: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξηρομέρου» από το «ΦιλόΔημος II», απόφαση 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018)

Το έργο αφορούσε μόνο την προμήθεια - τοποθέτηση των οργάνων 14 παιδικών χαρών και τίποτα άλλο ως εξής :

Στην Δ.Ε. Αλυζίας τρεις (3) Παιδικές Χαρές στις κάτωθι θέσεις:
Αρχοντοχώρι – Παιδική Χαρά
Κανδήλα – Παιδικός Σταθμός
Μύτικας – Παιδική Χαρά θέση Παναγούλα
 
Στην Δ.Ε. Φυτειών τρεις (3) Παιδικές Χαρές στις κάτωθι θέσεις:
Παπαδάτου – Παιδική Χαρά
Φυτείες – Παιδική Χαρά
Φυτείες – Παιδικός Σταθμός

Στην Δ.Ε. Αστακού οχτώ (8) Παιδικές Χαρές στις κάτωθι θέσεις:
Αστακός – Παιδική Χαρά,
Αστακός – Παιδικός Σταθμός
Βασιλόπουλο – Παιδική Χαρά
Μπαμπίνη – Παιδική Χαρά
Παλαιομάνινα – Παιδική Χαρά
Σκουρτού – Παιδική Χαρά
Στρογγυλοβούνι / Οικισμός Πηγάδια – Παιδική Χαρά
Χρυσοβίτσα – Παιδική Χαρά

2.Επί διοικήσεως Τριανταφυλακη :

👉έγινε η πρώτη προσπάθεια Προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στις 20 Νοέμβριου  2019 ανεπιτυχής καθώς ο διαγωνισμός ήταν άγονος

👉Στις 21/8/2020 με την υπ αριθ 125 / 2020 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρόμερου αποφάσισε την «Έγκριση Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για  ̈Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ξηρομέρου ̈» και επανεκκίνησε  την διαδικασία για νέο διαγωνισμό και  υλοποίηση του έργου

👉Οι παιδικές χαρές μετά την αναβάθμιση τους παρέμειναν κλειστές με απόφαση του αρμοδίου αντιδημάρχου κ Πολυζου από τις 10/5/2022  έως και σήμερα 

👉Με την πρόσφατη ανακοίνωση του 15.6.2023 ο δήμος ενημέρωσε ότι  σύμφωνα με τη νομοθεσία η Δημοτική Αρχή έχει λάβει από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης μετά από τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

👉ΕΚΚΡΕΜΕΙ  όμως από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών η βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα για τις παιδικές χαρές που τις καθιστά σύννομα και με ασφάλεια προσβάσιμες στους μικρούς μας φίλους

👉Για να πάρει ο Δήμος βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πρέπει να συντάξει και να εγκριθεί  φάκελος  για κάθε παιδική χαρά που να περιέχει εκτός του παραπάνω  πιστοποιητικού  συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα. που έλαβε  και :

• την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο μηχανικός του ΟΤΑ,

• φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου,

• τη μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς

Στην ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πιστοποιητικό συμμόρφωσης και όχι για βεβαίωση καταλληλότητας και ειδικό σήμα

👉Συμπερασματικά έχοντας κατά νου ότι το κράτος οφείλει και πρέπει να έχει συνεχεία ανεξάρτητα των Διοικούντων θα λέγαμε ότι :

1.Η Διοίκηση Γαλουνη έφερε τη χρηματοδότηση για αναβάθμιση οργάνων των 14  παιδικών χαρών του Δήμου

2.Η Διοίκηση Τριανταφυλακη υλοποίησε το έργο για τις 14 παιδικές χαρές

3.Η διοίκηση Τρινταφυλακη πέραν της παραπάνω χρηματοδότησης  ,με χρήματα του Δήμου έφτιαξε εξ ολοκλήρου επιπλέον 4 παιδικές χαρές στις ΤΚ:

 -Βάρνακας, 

- Πρόδρομος, 

-Μαχαιρά, 

-Καραϊσκάκη  

 και υπάρχει πρόβλεψη για άλλες 4 στις ΤΚ Βλυζιανά,  Αγράμπελα,  Ρίβιο  και Κουβαράς

4. Η διοίκηση Τρινταφυλακη προχώρησε την διαδικασία πιστοποίησης και εκκρεμεί τυπικά να παραλάβει τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα προκειμένου να δοθούν οι παιδικές χαρές του Δήμου και τυπικά ασφαλείς στους χρήστες , στα παιδιά του Δήμου μας …

Έως τότε θα συνεχίσουν να είναι κλειστές ..

Στα αρνητικά της Διοικήσεως Γαλουνη : 

👉δεν είχε προβλέψει χρηματοδότηση για  παιδικές χαρές  σε όλες τις ΤΚ του Δήμου 

 👉δεν είχε προβλέψει χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες εργασίες συμμόρφωσης έως  την πιστοποίηση των παιδικών χαρών

Στα αρνητικά της Διοικήσεως Τριανταφυλλακη :

👉θα μπορούσαμε να πούμε τις χρονικά  μεγάλες καθυστερήσεις :

- αφενός στη προκήρυξη του έργου και αφετερου  

- στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών μετά την αναβάθμιση τους .

👉Επιπλέον η ανακοίνωση για πιστοποίηση των παιδικών χαρών (ήταν βιαστική) έπρεπε να γίνει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όταν δηλαδή είχε παραλάβει βεβαιώσεις καταλληλότητας (και όχι συμμόρφωσης) και τα σήματα και θα τις άνοιγε να παίζουν τα παιδιά  

Η βιαστική ανακοίνωση δημιούργησε σύγχυση και μια άγονη αντιπαράθεση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.

https://veloutsanews.blogspot.com/2023/06/blog-post_851.html

Σχόλια