Πρόσκληση συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Αστακού.

 

Κοινότητα Αστακού
 
Αστακός 8/6/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 6868
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ
Τηλ.: 264636527
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης στα πλαίσια της αναστολής λειτουργίας της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΑΡΕΤΗ
Πίνακας Αποδεκτών
1. Βασίλας Γεώργιος
2. Δράκα Χρυσούλα
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Γενάρη Χρυσάνθη
5. Κοντοζήσης Αθανάσιος
6. Παπαζώη Ευτυχία

Σχόλια