ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : προσλήψεις προσωπικού και δημοτικές εκλογές .

 

Οι προσλήψεις  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πχ πυρασφάλειας )   στους δήμους ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου  5043/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 91/13.04.2023

Έτσι σύμφωνα με το Άρθρο 206 "Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α." επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

Η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες

 Ο Δήμος  που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί εκ των υστέρων έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

 Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, (καταλογισμός δαπάνης)

Ως αντικείμενο εργασίας έχουν μεταξύ άλλων  τη δημιουργία ομάδων πυρασφάλειας, την εκτέλεση εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης  επικίνδυνων περιοχών για εκδήλωση πυρκαγιάς

 Την διαρκής  επιτήρησης των εκτάσεων –δασών με πραγματοποίηση περιπολιών σε επικίνδυνες για πυρκαγιά περιοχές  για την αποτροπή της έξαρσης πυρκαγιών από μικρές εστίες

Στόχος  είναι η μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και στην περίπτωση εκδήλωσης, η συνδρομή του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ειδικότερα ο Δήμος Ξηρομέρου έχει στη διάθεση του 25 άτομα εποχικό προσωπικό  πυρασφάλειας για την κάλυψη των αναγκών στο σύνολο της γεωγραφικής επικρατείας του Δήμου και αντιμετώπισε μόνο πρόσφατα  (και με τη συνδρομή της πυροσβεστικής)   δυο πυρκαγιές στη θέση   "Βελαωρες" Αστακού και μια στην είσοδο του Μύτικα

 Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

 Το πρόγραμμα 55-67 του Ο.Α.Ε.Δ. το αξιοποίησε  σε μεγάλο βαθμό η παρούσα δημοτική αρχή, με ελάχιστο οικονομικό κόστος για το ταμείο του Δήμου Ξηρομέρου, δίνοντας δουλειά σε αρκετούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι παρεμβαίνουν και παρέχουν εργασία στις Κοινότητες σε όλο τον Δήμο Ξηρομέρου, με έργο μετρήσιμο και  ορατό στους δημότες.

 Η ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS επικοινώνησε  με τον επικεφαλής του συνδυασμού  Ξηρόμερο   «Νέα Μέρα – Καθαρά Χέρια» καθώς επανειλημμένα έχει αναφερθεί στο θέμα των προσλήψεων 

Ο συνδυασμός του υποψηφίου Δημάρχου Ξηρομέρου κ.Αλέξανδρου Σάββα «Νέα Μέρα – Καθαρά Χέρια» μιλά για "προεκλογικό εμπόριο ελπίδας" για προσωπικό που στην πλειοψηφία του δεν εκτελεί   τις συμβατικές του υποχρεώσεις με ευθύνη και ανοχή  της Δημοτικής Αρχής, καθώς αποκλειστικό μέλημα της ειναι η άντληση υποψηφίων και η πολιτική στήριξη από τους των απασχολουμένους  στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές

Σε συνδυασμό με τις υποσχέσεις για αποσπάσεις και μετατάξεις σε άλλους υποψηφίους σύμβουλους στο τοπικό και γενικό ψηφοδέλτιο του κ Τριανταφυλλάκη και την εργαλειοποιηση των προσλήψεων του εποχικού προσωπικού πυρασφάλειας και των εργαζόμενων  του προγράμματος    μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών δημιουργείται  με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ένα νοσηρό πολιτικό κλίμα εξαγοράς συνειδήσεων  και εκμετάλλευσης της οικονομικής ανάγκης των συνανθρώπων μας

https://veloutsanews.blogspot.com/2023/07/blog-post_741.html

Σχόλια