ΜΥΤΙΚΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Τι ζημιά ποιος την πληρώνει;

 

 ΜΥΤΙΚΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Τι ζημιά  ποιος την πληρώνει;

Σε αντίθεση με ότι γινόταν με προγενέστερους ανάδοχους διαπιστώνουμε  αφενός "καουμπόικη" επιλογή πρόσβασης για παρκάρισμα σπάζοντας κράσπεδα και ρίχνοντας κολονάκια και αφετερου  αλλαγή θέσης της καντίνας 

Ως ελαχιστο ζητούμενο... 

Ποιος θα πληρώσει για την αποκατάσταση της ζημιάς;

https://veloutsanews.blogspot.com/2023/07/blog-post_609.html


 

Σχόλια