Χωρίς τηλέφωνα και internet απο την Δευτέρα οι υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομερου

 

Εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων λόγο των συνεχόμενων πτώσεων της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος  έχει βγει εκτός λειτουργίας από  τη Δευτέρα ο κεντρικός δρομολογητής και οι υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου δεν έχουν  τηλεφώνα και  ίντερνετ.

Όπως αναφέρεται από τον Δήμο, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο και σύμφωνα με τις  διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον ΟΤΕ έως αύριο θα έχει αποκατασταθεί 
 
Προσωρινά δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

https://veloutsanews.blogspot.com/2023/07/internet.html

Σχόλια