Προκήρυξη της ΣΟΧ 1/2023, για κάλυψη 13 θέσεων σχολικών καθαριστριών. Προθεσμία αιτήσεων έως Τρίτη 22/8/2023.

 

to dimarxeio astakoy me logo 
Αστακός, 7.8.2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ 6ΞΝΥΩΚΖ-ΩΚ4) ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου, για πλήρωση 13 θέσεων εργασίας καθαριστριών σχολείων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την δημοσιοποίηση στο site του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα από Τρίτη 8/8/2023 έως Τρίτη 22/8/2023.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ΣΟΧ1/2023, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και της συμπλήρωσης της αίτησης, καθώς και η σχετική αίτηση.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
Συνημμένα:
 

Σχόλια