ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ.

 


Ημερομηνία 30-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Καθηγητής, ΕΚΠΑ: «Μετα-βυζαντινός ορθολογισμός».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΑΠ: «Οι Επιστήμες στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Ένα "αόρατο" όπλο για την ελευθερία- χωρίς μπαρούτι».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ: «Ο Χριστόδουλος Παμπλέκης και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: «Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Ελευθερίας: Ο άγνωστος Λόγος Προτρεπτικός προς τους Έλληνας του Αθανασίου Ψαλίδα (1809)».

ΗΛΙΑΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων: «Γραμματικαὶ παραδόσεις: Το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ευγένιου Βούλγαρη και Παναγιώτη Παλαμά».


3 Σεπτεμβρίου 2023, Ώρα: 10:30 – 13:00


Meeting Link:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3b575480853994fe6b05fd67269b26a5


ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια