Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά του Δ.Σ., της συνεδρίασης, της Παρασκευής 25 Αυγούστου 2023.

 

ds xiromeroy 2582023
 
Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.
Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της περιόδου Σεπ 2019 - 2023 μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ
Στο βίντεο στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ''ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ'', όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ' ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.
 
------------------------
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
Ανακοινώσεις, ερωτήσεις και θέματα προ ημερησίας διάταξης. 29:35
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 36:03
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 39:36
3. Διαγραφή τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 και το αρθρο 174 του Ν.3463/2006 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 41:00
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου). 42:11
5. Έγκριση για την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ" στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0045925672), την εγγραφή της πράξης στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης της πράξης με την ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής Πολύζος Βασίλειος). 42:33
6. Tροποποίηση της υπ' αριθ. 69-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί "ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' " σύμφωνα με την υποβολή πρότασης με τίτλο «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου» στα πλαίσια της υπ' αριθ. 3853/13-07-2023 πρόσκλησης της ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με α/α πρόσκλησης ΟΠΣ: 2349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα" στα πλαίσια της Δράσης με κωδικό 4Β.ια.1α - Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 45:03
7. Aκύρωση της 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α/Α 1. 'ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5003651 ΣΤΟ ΕΠ 'ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" και λήψη νέας απόφασης σύμφωνα με την υποβολή πρότασης με τίτλο «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου» στα πλαίσια της υπ' αριθ. 3853/13-07-2023 πρόσκλησης της ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με α/α πρόσκλησης ΟΠΣ: 2349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα" στα πλαίσια της Δράσης με κωδικό 4Β.ια.1α - Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ενταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 47:54
 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ – ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
 

Σχόλια