Γράφει ο Ντίνος Σόμπολος : Όσο γνωρίζουμε το Καραϊσκάκη βρίσκεται στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας όχι Θεσσαλίας.

 Γράφει ο Ντίνος Σόμπολος

Απευθείας ανάθεση /  Αρ. Πρωτ. 11569/11-9-2023:

 " 29.363,20€ Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση ζημιών και άρση επικινδυνότητας λόγω των έκτακτων γεγονότων που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις Κοινότητες Καραϊσκάκη, Αστακού και Αγραμπέλου Δ.Ε. Αστακού " ως η αριθ. 11/2023 Απόφαση Δημάρχου.

Σχετικά με την απευθείας ανάθεση του ποσού 29,363,20€ και αριθμό πρωτοκόλλου 11569/11 Σεπτεμβρίου 2023 παρακαλώ όπως μας ενημερώσουν οι υπεύθυνοι της δημοτικής αρχής τι εργασίες εκτελέστηκαν στο χωριό μου το Καραϊσκάκη.

Όσο γνωρίζουμε το Καραϊσκάκη βρίσκεται στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας όχι Θεσσαλίας.

Ντίνος Σόμπολος 

Κάτοικος Καραϊσκάκη 

Υποψήφιος σύμβουλος 

 διαβάστε εδώ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Σχόλια