Αγροκτηνοτροφικός τομέας: Τι αναφέρει το πρόγραμμα μας.

 Ημερομηνία 27-9-2023
ΞΗΡΟΜΕΡΟ
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

Σελίδα 8 του προγράμματος μας για: ΄΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ΄΄.
Στο πρόγραμμα του συνδυασμού ''ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'', δεν αναφέρεται τίποτα για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Δεν υπάρχει καθόλου τέτοια ενότητα και καμία αναφορά σε ένα τομέα, που είναι ο πιο ανεπτυγμένος στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
  • Θα προχωρήσουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του πιστοποιημένου αγροδιατροφικού τομέα με ενίσχυση της καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής – αξιοποίηση εργαλείων πιστοποίησης γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ).
  • Θα πράξουμε ότι απαιτείται για την προστασία και αναβάθμιση των βοσκοτόπων (θα βοηθήσουν πολύ τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια).
  • Θα προχωρήσουμε στη δημιουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, για ενημέρωση των Αγροτών και κτηνοτρόφων μας πάνω σε θέματα ενδιαφέρον τους και μελλοντικών δράσεων τους.
  • Στα πλαίσια της συνεργασία μας για πρώτη φορά με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, θα προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε μελέτες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
  • Επέκταση του προγράμματος εξηλεκτρισμού για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, πολύ σύντομα θα εκκινήσει το πρόγραμμα που θα δώσει δομική λύση στους πολλούς κτηνοτρόφους μας.
  • Η υποχρέωση μας προς τις επόμενες γενιές για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, από τις οποίες το έχουμε δανειστεί, θα συνεχιστεί, επιδιώκοντας την βιώσιμη αξιοποίηση του.
  • Θα δώσουμε έμφαση στην προστασία και ανάδειξή του μεγαλύτερου βελανιδοδάσους των Βαλκανίων ως προστατευόμενο τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους (υπάρχει ήδη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  • Πρόγραμμα δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων με κινητοποίηση σχολείων, φορέων και ενεργών πολιτών. Διοργάνωση ετήσιων δράσεων καθαρισμών παραλιών και κοινόχρηστων χώρων, σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες, φορείς και ενεργούς πολίτες.

Σχόλια