Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέα άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο.

 

driver sch
 
Ημερομηνία 13/9/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του Ν. 4070/2012.
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 

Σχόλια