Πρόσκληση - γνωστοποίηση, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου και Λυκείου Φυτειών.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ
 
Ημερομηνία 12/9/2023 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
 
 
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ
 
Η Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξηρομέρου, προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την Εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου Φυτειών.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (εκτός του κλειστού φακέλου που θα περιέχει την οικονομική προσφορά) υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, στον Αστακό. Η προθεσμία κατάθεσης των Δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει τη Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 12:00.
Οι Οικονομικές Προσφορές θα κατατίθενται την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, από ώρα 11:00 έως 12:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, στον Αστακό.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου».
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
 
ΑΣΤΑΚΟΣ 12-9-2023

Η Πρόεδρος
 
Ταπραντζή Χριστίνα

 

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου