Πάνος Πετρονικολος :λύσαμε το σοβαρό πρόβλημα με τα ακαθάριστα ρέματα τρία στον αριθμό καί τό ένα διέρχεται εντός του χωριού.

 πηγη 
 Panos Petronikolos 

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που είχε το χωριό μας ήταν τα ακαθάριστα ρέματα τρία στον αριθμό καί τό ένα διέρχεται εντός του χωριού. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ασχολειθηκαμε και το λύσαμε αυτό έγινε σε συνεργασία με την περιφέρεια τις τεχνικές υπηρεσίες αυτής την κτηματική υπηρεσία τον περιφερειάρχη Φαρμάκη Νεκτάριο αντιπεριφερειάρχη Μαυρομμάτη Αθανάσιο κ πολιτική προστασία Σαλμά Μαρία.

Έργα και όχι λόγια.....

Σχόλια