Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης»: Τα μέτρα τροχαίας για τους αγώνες των 5 και των 21,1 χιλιομέτρων

 


Δημοσιοποιήθηκαν οι δυο αποφάσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημήτρη Γαλαζούλα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στους αγώνες 5 χλμ καθώς και στον ημιμαραθώνιο που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σάββατο

Ειδικότερα, η απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου μήκους 5 χλμ στα πλαίσια του 15ου Ημιμαραθωνίου Αγώνα δρόμου (21,1 χλμ), «Μιχάλης Κούσης», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 21/10/2023, προβλέπει:


ΑΡΘΡΟ (1)
Την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στις δημοτικές οδούς Λεωφόρος Παντελή ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ (πρώην Εθνικού Σταδίου), Γεωργίου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην Ηπείρου) από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Παντελή ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ, στην ανώνυμη δημοτική οδό εντός των εργατικών Κατοικιών Εθν. Σταδίου από τη συμβολή αυτής με την οδό Παντελή ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ έως Εθν. Ανεξαρτησίας και στην Εθν. Ανεξαρτησίας από τη συμβολή αυτής με ανώνυμη δημοτική οδό έως την οδό Γεωργίου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από 16:45΄ ώρα του Σαββάτου 21.10.2023 έως 18:15΄ της ιδίας, καθώς και την απαγόρευση στάθμευσης σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών από 16:00΄ ώρα του Σαββάτου 21.10.2023 έως 18:30΄ της ιδίας, προκειμένου διεξαχθεί με ασφάλεια ο αγώνας δρόμου μήκους 5 χλμ στα πλαίσια του 15ου Ημιμαραθωνίου Αγώνα δρόμου (21,1 χλμ) , «Μιχάλης ΚΟΥΣΗΣ».

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 16.00΄ ώρα του Σαββάτου 21.10.2023 έως 18.30΄ ώρα της ιδίας.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Για τον ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου των 21,1 χιλιομέτρων, η απόφαση προβλέπει:

ΑΡΘΡΟ (1)
Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας δρόμου:
α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 22/10/2023 από ώρα 09.00΄ έως 11.45΄ στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγρίνιο και την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών.
β) Την σταδιακή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών, στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου από την χ/θ 7+850 (Καινούργιο) έως την χ/θ 14+700 (Δογρή), από ώρα 09.00΄ έως την 11.45΄ της 22/10/2023.
γ) Την σταδιακή ακινητοποίηση των οχημάτων σε όλο το μήκος της Επαρχιακής οδού Παναιτωλίου – Καινουργίου και την εκτροπή τους μέσω παρακαμπτήριων οδών, από ώρα 10.00΄ έως την 12.00΄ της 22/10/2023.
δ) Την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Ε. Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 63+750 (Κόμβος Παναιτωλίου) έως την χ/θ 63+950 (είσοδος παραδρόμου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.
ε) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων του ρεύματος κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο τμήμα αυτής από την χ/θ 63+950 (είσοδος παραδρόμου) έως την συμβολή των ενταύθα δημοτικών οδών Χ. Τρικούπη και Πανεπιστημίου, από ώρα 09.00΄ έως την 13.30΄ της 22/10/2023.
στ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το μήκος των ενταύθα δημοτικών οδών Χ. Τρικούπη, Πανεπιστημίου, Πυλλήνης και Μάνου Κατράκη από ώρες 09.00΄ έως 13.30΄ της 22/10/2023, καθώς και την απαγόρευση σταθμεύσεων σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών από ώρες 08:30΄έως 13:30΄ της 22/10/2023.
ζ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Γρίβα από Ι. Σταϊκου έως Μακρή στην οδό Μπαϊμπά από Κύπρου έως Γρίβα, στην οδό Μακρή από Χαρ. Τρικούπη έως Γρίβα και στην οδό Παναγοπούλου από Γοργοποτάμου έως Χαρ. Τρικούπη, από ώρες 09.00΄έως 11.00΄ της 22/10/2023, καθώς και την απαγόρευση σταθμεύσεων σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών από ώρες 08:30΄έως 11:30΄ της 22/10/2023.
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Ισχύς της παρούσας ορίζεται από την 08.30΄ ώρα της Κυριακής 22/10/2023 έως την 13.30΄ ώρα της ιδίας.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Σχόλια