Η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στη πράξη. Νέα μονάδα στο παράκτιο μέτωπο.

  Ημερομηνία 31/10/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στη πράξη. Νέα μονάδα στο παράκτιο μέτωπο.......

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τη Διεύθυνση Αλιείας, προχώρησε στις 11/08/2023 στη οριστική έκδοση απόφασης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων, στην περιοχή Βουλγαρέλα του Δήμου Ξηρομέρου, για μετεγκατάσταση μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας από την περιοχή Διόνι του Δήμου Μεσολογγίου.
Η εν λόγω μονάδα λειτουργεί στη θέση Διόνι σε έκταση 10 στρεμμάτων και μεταφέρεται στην παράκτια ζώνη με άδεια 20 στρεμμάτων.
Στην απόφαση αυτή ο Δήμος Ξηρομέρου, με σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ένα παρών), προσφεύγει στη δικαιοσύνη με δικαστική προσφυγή για ακύρωση της.
Η προσφυγή κατατέθηκε χθες 30/10/2023, με προσφεύγοντες τον Δήμο Ξηρομέρου και αιρετούς συμβούλους της πλειοψηφίας και πήρε αριθμό κατάθεσης: Ε2295/30.10.2023.
Η πρώτη ομόφωνη απόφαση της δημοτικής αρχής για την ΠΟΑΥ, απόφαση 87/2020, αναφέρει ότι στη παράκτια ζώνη δεν θα επιτραπεί καμία νέα μονάδα, καμία επέκταση υπάρχουσας και καμία μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές.
Η νέα μονάδα βάσει των συντεταγμένων που συνοδεύουν την απόφαση, θα εγκατασταθεί στη θέση «Πετεινάρι» της περιοχής Καμηλαύκα, εδαφικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Καραϊσκάκη.
Στην περιοχή υπάρχουν ήδη δύο μονάδες των 20 στρεμμάτων η κάθε μία, στις θέσεις στενή Καμηλαύκα και Καμηλαύκα.
Η νέα μονάδα, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, θα καλύπτει 20.000 τ.μ. (20 στρέμματα) με ιχθυοκλωβούς και περιμετρικά αυτών θαλάσσια έκταση 66.669 τ.μ. για αγκυροβόλιο πάρκο. (σχ. χάρτης με κίτρινο).
Θα δεσμεύσει δηλαδή για ιδιωτική χρήση 86.669 τ.μ!!!
Επίσης για τις νέες ανάγκες, θα χρησιμοποιηθεί άγνωστος αριθμός στρεμμάτων στη στεριά για υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
Εκκρεμεί άλλη μια εγκατάσταση μονάδας, που θα μεταφερθεί από την περιοχή της Οξυάς, η οποία έχει πάρει προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων για τη διπλανή θέση Μαυροβόρος, κοντά στο Ασπρογυάλι, της εδαφικής περιφέρειας την πρώην Κοινότητας Αστακού.
Είναι κατανοητό πια και στον ποιο δύσπιστο, ότι το θέμα της ΠΟΑΥ δεν ήταν αστείο και τώρα θα υποστούμε τις καταστροφικές συνέπειες της για την παράκτια ζώνη και την ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη της θάλασσας και των παρακείμενων παραλιών.
Ως Επιτροπή Αγώνα του Δήμου Ξηρομέρου, Καλάμου και Καστού, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, ακόμα και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την ακύρωση του παραλογισμού και την σωτηρία του τόπου μας.
Πρέπει ως τοπική κοινωνία να δούμε και άλλους τρόπους αντίδρασης, εκτός από τον δικαστικό, σε αυτό τον καταστροφικό σχεδιασμό, με περισσότερη συμμετοχή αυτή τη φορά. Μας αφορά όλους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Σχόλια