Αμειβόμενη Ομάδα εργασίας για την διερεύνηση της ΠΟΑΥ Εχινάδων-Αιτωλ/νίας συστήνει το ΤΕΕ

 poay fek1

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, στην 19η/11-10-2023 συνεδρίασή της , αποφάσισε να προχωρήσει στην σύσταση αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας.

Αντικείμενό της θα είναι η διερεύνηση της θεσμοθετημένης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας.


Καλούνται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, που επιθυμούν να στελεχώσουν την ως  άνω ομάδα εργασίας  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους  συνοδευόμενη απο βιογραφικό σημείωμα, με email στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε την σχετική αίτηση εδώ

Σχόλια