Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και το gaiasense στην πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οίνου στην Τουλούζη.

 


     Στην πρώτη έκδοση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οίνου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 στην  Τουλούζη, πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού οίνου για το έτος 2023, συμμετείχε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΈλλη Τσιφόρου.

Πολιτικοί ιθύνοντες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οικονομολόγοι, ερευνητές και εκπρόσωποι του κλάδου από όλη την ΕΕ συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Οξιτανίας της Γαλλίας στην Τουλούζη προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού και γαλλικού αμπελοοινικού τομέα, καθώς και για το ρόλο του οίνου στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον.

Η διοργάνωση της πρώτης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οίνου είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων βασικών παραγόντων του κλάδου: της προβεβλημένης ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης Farm Europe, της οποίας η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι μέλος, των Συνεταιρισμένων Οινοποιών της Γαλλίας, της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου της Νοτιοδυτικής Γαλλίας (IVSO) και της Συνέλευσης ΕυρωπαϊκώνΑμπελοοινικών Περιφερειών (AREV).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν τρεις θεματικές συζητήσεις πάνελ που αφορούσαν: πρώτον, στη βιώσιμη μετάβαση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις επιταγές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, δεύτερον, στη σημασία του οίνου για την ευρωπαϊκή κοινωνία και πολιτισμό, και τρίτον, στην εξέλιξη της κατανάλωσης οίνου στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εξετάζοντας τόσο τους όγκους όσο και τις προτιμήσεις.

Έχοντας προσκληθεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής συζήτησης, η κα. Τσιφόρου αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες και στη δράση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας, με ειδική έμφαση στον αμπελοοινικό τομέα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες του σχήματος, ήδη από το 2016, και στα ποσοτικά – και όχι μόνο – οφέλη από τις υπηρεσίες του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC στο οινοποιήσιμο σταφύλι. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «το gaiasense, το οποίο αναπτύσσει ο στρατηγικός μας εταίρος από τον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, NEUROPUBLIC, αποτελεί μια καινοτόμο λύση, πρώτον, προσβάσιμη σε όλες τις εκμεταλλεύσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δεύτερον, ολιστική, καθώς αξιοποιεί δεδομένα από ένα πλήθος πηγών και, τρίτον, μια λύση που βασίζεται στη συμβουλευτική προς τον παραγωγό, καθώς η συλλογή δεδομένων χωρίς ερμηνεία και χρήσιμες συμβουλές για την εκμετάλλευση είναι κενό γράμμα. Μέσω αυτής, οι αμπελουργοί μπορούν να μειώνουν κόστη, να προστατεύουν τους φυσικούς πόρους, να μειώνουν το κλιματικό αποτύπωμα αλλά και να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, είναι σε θέση να σταθεροποιούν την παραγωγή και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, στοιχεία απαραίτητα για τους αγοραστές και για τους καταναλωτές».  

Επιπλέον, η κα. Τσιφόρου έκανε ειδική μνεία στον πολύ σημαντικό ρόλο των συλλογικών σχημάτων, ως προνομιακών οντοτήτων για την ταχεία και αποτελεσματική διάδοση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στους παραγωγούς σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης.

Τα συμπεράσματα της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης κατέστησαν σαφές ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν τόσο οι προκλήσεις που προκύπτουν όσο και οι ευκαιρίες που αναδύονται σε σχέση με  τους φιλόδοξους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, την κλιματική αλλαγή και την προστασία των φυσικών πόρων, τη διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών, το διεθνές εμπόριο, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη την οικονομική, οικολογική και κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης του αμπελοοινικού τομέα.

Σχόλια