Η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στη πράξη. Νέες μονάδες στο παράκτιο μέτωπο.

                                   

                                                                        

                                                                                                       Ημερομηνία 9-11-2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

Η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας στη πράξη. Νέες μονάδες στο παράκτιο μέτωπο.

 

Δελτίο Τύπου

 

Σε έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και οι ενέργειες που αφορούν την μη επέκταση,  εγκατάσταση  και μετεγκατάσταση νέων μονάδων στο παραλιακό τμήμα Αστακού - Μύτικα και  συγκεκριμένα στις θέσεις Βουλγαρέλα (1) και Μαυροβορός (2). Κατόπιν διαλογικής  συζήτησης που έγινε με την νομική σύμβουλο του Δήμου, η Επιτροπή ανακοινώνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:

1. Υπήρξε απόλυτη εναρμόνιση με την απόφαση/ανακοίνωση του Δήμου ως προς την αίτηση αναστολής μετεγκατάστασης ή εγκατάστασης νέων μονάδων στο παραλιακό τμήμα Αστακού – Μύτικα, ζητώντας επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών για ασφαλιστικά έτσι ώστε να αποτραπεί η μεταφορά νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών και η δημιουργία τετελεσμένων που θα είναι δύσκολο να ανατραπούν ακόμα και με μεταγενέστερη θετική απόφαση του ΣτΕ.  Για το παραπάνω θέμα ζητάει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να εξεταστεί η περίπτωση άπαξ εξουσιοδότησης της δικηγόρου, ώστε να ασκούνται ασφαλιστικά μέτρα χωρίς καθυστέρηση σε κάθε νέα εγκατάσταση.

2. Σε θέμα που τέθηκε σχετικά με την άρνηση παράδοσης εγγράφων από υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην νόμιμα ορισμένη εκπρόσωπο (Δικηγόρο) του Δήμου, η επιτροπή πρότεινε ο Δήμος να προχωρήσει εκ νέου σε έγγραφη ενημέρωση/διαμαρτυρία προς την ίδια υπηρεσία και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, να στραφεί νομικά  κατά  δημοσίων υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλων εμπλεκομένων οργανισμών, που με πράξεις η παραλείψεις τους κωλύουν το δικαίωμα του Δήμου και των πολιτών για ενημέρωση και προσφυγή στα δικαστήρια.

3. Θεωρώντας ότι η υπόθεση της Π.Ο.Α.Υ βρίσκεται σε  κομβικό σημείο, καλεί όλα τα μέλη της και την διοίκηση του Δήμου να είναι σε εγρήγορση, ώστε να υπερασπιστούν με σθένος την απόφαση  (87/2020) του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου για μη τοποθέτηση νέων μονάδων στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς όσον αναμένεται να έρθουν ακόμα περισσότερες εγκρίσεις μεταφοράς στο άμεσο μέλλον.

 

Υ.Γ.: Η Επιτροπή Αγώνα ανακοινώνει ότι ο κ. Αλέξανδρος Σάββας, μετέφερε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Αγώνα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με μέλος αυτής, ότι δεν θα συμμετέχει από εδώ και στο εξής στην Επιτροπή Αγώνα, αν αυτή δεν αποκτήσει καταστατικό, κάτι σαν σύλλογος, νομική υπόσταση και πλήρη ανεξαρτησία από τον Δήμο Ξηρομέρου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Σχόλια