ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΜΥΤΙΚΑ

 


Σήμερα Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00 μ.μ., μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα, πραγματοποιήθηκε Λαϊκή Συνέλευση των πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στον Αστακό,....... για συζήτηση και αποφάσεις σχετικά με την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) για την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, και επιπλέον αποφάσεις ενεργειών για ακύρωση των αδειών νέων εγκαταστάσεων που δρομολογούνται και εγκαθίστανται στο παράκτιο μέτωπο Αστακού – Μύτικα, έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή του Δήμου Ξηρομέρου, των φορέων και των κατοίκων της περιοχής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

 

Η Συνέλευση μετά από διάλογο και προτάσεις που κατατέθηκαν, αποφάσισε τα εξής:

 

1. Οργάνωση νομικών ενεργειών:

Α. Σε κάθε ενέργεια που θα επιχειρείται από τους επενδυτές και τις αρμόδιες υπηρεσίες για παρέμβαση στο χώρο με νέες μονάδες, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις και μετατοπίσεις, να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά και ουσιαστικά, με εισηγήσεις δια μέσω αποστολής εξωδίκων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε αυτές να πράττουν μόνο τα νόμιμα, ειδάλλως και σε περίπτωση που δεν το πράττουν ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών δεν ανακαλούν ήδη εκδοθείσες κατά παράβαση νόμου διοικητικές πράξεις, θα ενημερώνουμε ότι θα προσφεύγουμε ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου αλλά και του αρμοδίου Εισαγγελέα ως προς τον έλεγχο νομιμότητας (παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας) ή τυχόν παράβασης καθήκοντος όπου και στην περίπτωση που αυτή στοιχειοθετείται.

Β. Με τον ίδιο τρόπο να ασκούμε πίεση για ελέγχους και τήρηση νομιμότητας σε περιβαλλοντικά θέματα, θέματα στρεμματικών αυθαιρεσιών και χρήση χερσαίων δημοτικών εκτάσεων και για τις υπάρχουσες μονάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση προσφυγή κατά πάντως υπευθύνου που θα επιχειρεί να παραβιάσει τις νομοθεσίες και ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

2. Οργάνωση κινηματικών δράσεων, όπως:

Α. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας και πορεία προς την περιοχή που τοποθετούνται σήμερα νέα κλουβιά (περιοχή Καμπλάφκας) στο παράκτιο μέτωπο Αστακός – Μύτικα, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12.00 μ.μ.

Περαιτέρω ενημέρωση των κατοίκων, ανά τοπική κοινότητα, για συνεχή δυναμική οργάνωση του αγώνα μας.

Κατατέθηκαν και άλλες προτάσεις, προς την ίδια κατεύθυνση, για τις οποίες συμφωνήθηκε να υλοποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις, με απόφαση της Επιτροπής Αγώνα.

Β. Δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας πολιτών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Γ. Επανεκκίνηση των ενεργειών μας για ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και όλων των φορέων του νομού, κόμματα, βουλευτές, δημάρχους, κινήματα σε άλλες περιοχές για τα νέα δεδομένα και τα νέα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τον δίκαιο αγώνα μας, για ακύρωση του Π.Δ της Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

 

Επαναβεβαιώθηκε το αίτημα για ακύρωση του Π.Δ της Π.Ο.Α.Υ και ότι δεν θα δεχτούμε καμία νέα μονάδα, επέκταση, μετεγκατάσταση, μετατόπιση στο παράκτιο μέτωπο Αστακού - Μύτικα και στη νήσο Κάλαμος.

Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και συναρμόδιους φορείς συνδικαλιστικά σωματεία και επιμελητήρια καθώς και σε όλα τα Μ.Μ.Ε εντός και εκτός Νομού.

Σχόλια