Δίωρη διακοπή εργασιών την Τρίτη 30-1-2024 αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου

 


Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μελών μας.

  Με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών αποφασίστηκε η δίωρη διακοπή εργασιών την Τρίτη 30-1-2024 να γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ., χωρίς καμία παράταση του ωραρίου εργασίας μετά τις 15:00 μ.μ. που είναι η ώρα λήξης του ωραρίου εργασίας μας. .....

 

Κατά το χρονικό διάστημα των δίωρων διακοπών 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ., δεν θα εκτελείται καμία εργασία από τα μέλη του Συλλόγου μας ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού και την διεξαγωγή των ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων.

Νέα γενική συνέλευση των μελών μας ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

 

Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                                  Η Γενική Γραμματέας
Γεράσιμος Μαλούσης                        Αικατερίνη Ροβά

Σχόλια