Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Κανδήλας, Μύτικα, και Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου»,

 

Υπογραφή σύμβασης βιολογικός Αλυζίας 12 Ιαν 2024
 
Ημερομηνία 13-1-2024
ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπογράφηκε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου στο γραφείο του Δημάρχου Ξηρομέρου, η σύμβαση με τον ανάδοχο του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του Δήμου Ξηρομέρου, που αφορά το έργο "Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου".
 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:
- Την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας.
- Την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, για την ενεργειακή βιωσιμότητα του έργου.
- Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.
- Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
- Την κανονική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.
 
Με το τρίπτυχο ... δουλειά ... δουλειά ... δουλειά ... συνεχίζουμε με στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια