Σημαντική και καθοριστική παρέμβαση από την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρο της κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, στο επί διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ για τις Π.Ο.Α.Υ.

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς:
Κύριο Λευτέρη Αυγενάκη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.
Με αφορμή το σχέδιο νόμου του υπουργείου σας με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4882/2014, για την Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, των Υπουργείων Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η γνώμη της οικείας περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν προβλέπεται, όμως και αυτή των οικείων Δήμων.
Η ΚΕΔΕ με απόφαση της είχε τοποθετηθεί ζητώντας, για την αδειοδότηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων να προβλέπεται επί ποινής ακυρότητας και η σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, εμμένουμε στην τοποθέτησή μας ότι για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, πρέπει να προβλέπεται και η σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ α΄ βαθμού και ζητούμε την παρέμβασή σας, ώστε να διορθωθεί αυτή η παράλειψη
 
Με εκτίμηση
 
Ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
Λάζαρος Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
 
ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:
 

Σχόλια